Start een campagne

Via Crowdfunding VoorNatuur kan iedereen met een goed idee voor zijn of haar natuurproject een crowdfundingcampagne starten. Bij crowdfunding voer je actief campagne in je eigen netwerk om geld, hulp en materiaal in te zamelen voor je project. De campagnebegeleiders van het  platform Voor je Buurt denken met je mee en geven advies over de opzet van je campagne.

crowdfunding voor je buurt start

Wilt u ook crowdfunding inzetten voor een natuurproject? Lees dan hieronder eerst de tips en meld daarna uw project aan.

Project
Crowdfunding werkt goed voor concrete en tastbare projecten. Zorg dat uw project en de besteding van het geld helder is en goed gecommuniceerd kan worden. Maak ook duidelijk waarom het project relevant is en welk positieve effect het project zal hebben. Een positieve en toekomstgerichte insteek werkt beter dan een negatieve of behoudende insteek.

Netwerk
Crowdfunding start altijd in het bestaande netwerk van de initiatiefnemer; vrienden, familie, donateurs, et cetera. Het werkt goed om in een vroeg stadium al in uw netwerk te polsen of er interesse is om het project mee te financieren. De kracht van crowdfunding is het betrekken van een community en daar kunt u het beste al voor de start van de campagne mee beginnen.

Tegenprestaties
In ruil voor hun financiële bijdrage ontvangen donateurs een tegenprestatie. Meestal worden er meerdere tegenprestaties aangeboden (van een bedankje in ruil voor 10 euro, tot een unieke ervaring in ruil voor 1000 euro). Wees creatief en genereus bij het bedenken van tegenprestaties, maar vergeet niet dat er voor uzelf ook weer kosten of tijd tegenover staat!

Doelbedrag
Is er binnen uw netwerk veel interesse om een bijdrage te leveren en heeft u een kloppende begroting gemaakt voor het project? Dan kunt u een doelbedrag stellen: hoeveel geld wil u minimaal via crowdfunding op halen voor het project? Bedenk goed dat voor de meeste projecten crowdfunding niet de enige bron van financiering is.

Presentatie
Als alle uitgangspunten gereed zijn, kunt u de presentatie voor de crowdfunding campagne uitwerken in tekst, afbeeldingen en een korte video waarin u uitlegt wat het project inhoudt en waarom mensen mee zouden moeten financieren. Bekijk ook eens hoe andere projecten op Crowdfunding VoorNatuur dit doen.

Campagne
Bent u er klaar voor? Een succesvolle crowdfunding actie vraagt om een slimme campagne, waarin u actief mensen benaderd om een bijdrage te leveren. De stelregel is: werk van binnen naar buiten. Begin bij mensen die u het beste kent, naar mensen die u niet zo goed kent en mensen die u helemaal nog niet kent.

Na de campagne
Is uw campagne geslaagd? Gefeliciteerd! U heeft nu een betrokken community van donateurs. Houd hen regelmatig op de hoogte van de voortgang van het project. Stuur bijvoorbeeld elk kwartaal een nieuwsbrief. Zo houdt u de community betrokken en wellicht kunt u hen in de toekomst vragen om aan een ander project een bijdrage te leveren.

Project aanmelden of meer informatie?

Meld hieronder je project aan! Arjan Klopstra van Crowdfunding Voornatuur neemt zo snel mogelijk contact met je op. Klik hier als je het formulier niet goed ziet.