Partners

Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van IVN, Landschappen NL en Innovatie Agro & Natuur in samenwerking met Nationaal Groenfonds en Voor je Buurt.

IVN_logo_beeldmerkLNL_logoRGB logo-minez

gf_merk_kleur_RGBVJB_logo_magenta_200px

Ook partner worden? Neem contact met ons op via crowdfunding@voornatuur.nl

IVN
IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding, gezondheid en energie. Dit doen we met zo’n twintigduizend betrokken leden en een enorm netwerk van groene professionals.

LandschappenNL
Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties. De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 75.000 vrijwilligers, 110.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 310.000 donateurs.

Innovatie Agro & Natuur
Innovatie Agro & Natuur is een netwerkorganisatie van het ministerie van Economische Zaken voor grensverleggende vernieuwingen (v/h InnovatieNetwerk). Onder de noemer VoorNatuur zoekt Innovatie Agro & Natuur naar natuur die minder subsidieafhankelijk is. Dit doet ze door te werken aan andere financieringsvormen en nieuwe verdienmodellen voor groene projecten. Ook werkt Innovatie Agro & Natuur aan verrassende cross-overs tussen verschillende sectoren.

Nationaal Groenfonds
Als innovatieve financier zet Nationaal Groenfonds zich in om kansrijke financieringsmodellen te ontwikkelen voor groene projecten. Daarnaast onderkent het Groenfonds het belang van een breed maatschappelijke draagvlak voor natuur, landschap en duurzaamheid en wil daar graag actief een bijdrage aan leveren. De samenwerking met Crowdfunding VoorNatuur sluit aan op de ambitie om initiatiefnemers van groene projecten te stimuleren op een professionele en nieuwe manier te kijken naar de realisatie van hun project.

Voor je Buurt
Voor je Buurt is het grootste Nederlandse crowdfundingplatform voor initiatieven in buurt, dorp en stad. Voor je Buurt biedt een platform voor het voeren van een crowdfundingcampange, begeleidt initiatiefnemers bij het opzetten en uitvoeren van de campagne en heeft een netwerk van fondsen en andere partijen die meedoneren aan campagnes.

Namens de initiatiefnemers is Arjan Klopstra aangesteld als beheerder van het platform.
Arjan is per mail bereikbaar via crowdfunding@voornatuur.nl of telefonisch via 06-14477914.